Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Alle kommuner skal ha en Pedagogisk-psykologisk tjeneste som er sakkyndig instans i saker om spesialundervisning til elever i grunnskolene.

§ 5-1 i Lov om opplæring sier følgende: "Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning"

Kommunene i Midtre Namdalen har felles PP-tjeneste som driftes av Namsos kommune. Overhalla kommune har avtale med Namsos kommune om denne tjenesten.

PP-tjenesten sin nettside.

Sist oppdatert 04. januar 2023