Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Alle kommuner skal i h t Lov om barnehager ha en Pedagogisk-psykologisk tjeneste som er sakkyndig instans i saker om spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder. Barn har denne rettigheten i tilknytning til barnehagetilbud, men også om foreldre har valgt å ikke benytte seg av barnehagetilbud.

Kommunene i Midtre Namdalen har felles PP-tjeneste som driftes av Namsos kommune. Overhalla kommune har avtale med Namsos kommune om denne tjenesten.

PP-tjenesten sin nettside.

Sist oppdatert 02. januar 2023