Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Plan, bygg, eiendom og veg

Teknisk avdeling holder til i 3. etg. ved administrasjonsbygget. Vi er ansvarlig for lov- og forvaltningsoppgaver innenfor byggesak, kart- og oppmåling, arealplanlegging, og kommunalteknisk drift og utbygging, herunder veger, vann- og avløpsanlegg, slamtømming, renovasjon, feiing, brannberedskap, kommunale bygg, utleieboliger og kommunal tomtegrunn.

Avdelingen er tillagt ansvar for Husbankens låneordning i forbindelse med tilskudd og startlån, spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg, eiendomsskatt og er sekretariat for kommunal byggekomité og trafikksikkerhetsutvalget. I menyen under finner du de ulike områdene innenfor teknisk avdeling.

Kontaktinformasjon tekniske tjenester