Planleggingsdager barnehageåret 2020/2021

Høst 2020: Torsdag 13. august, fredag 14. august og mandag 23. november.
Vår 2021: fredag 19. mars og fredag 11. juni.

Planleggingsdager barnehageåret 2021/2022

Høst 2021: 16. august og 1. desember.
Vår 2022: 3. januar, 19. april og 7. juni.

Stengte barnehager og ferie

Barnehagene er stengt i jul og påske. 

I perioden siste uke juni til oppstart av nytt barnehageår skal alle barn ha minst tre sammenhengende uker ferie. Melding om barna sin ferieavvikling skal meldes barnehagen senest 15. april på eget skjema.