Kommunestyrets ansvar

For hver kommunestyreperiode er kommunen pliktig til å lage en kommunal planstrategi, som skal være vedtatt senest et år etter at kommunestyret er konstituert. 

Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for å avklare hvilke planoppgaver kommunestyret vil prioritere i kommunestyreperioden. Hensikten er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres, gjennom en systematisk vurdering av kommunens planbehov.