Tjenesten gir opplæring og trening i

 • Husarbeid 
 • Personlig hygiene/ påkledning 
 • Ivareta egen helse 
 • Deltagelse i ulike aktiviteter 
 • Trening på sosiale ferdigheter 
 • Ivaretagelse av egen økonomi 
 • Innkjøp av klær 
 • Ivaretagelse av bolig 
 • Planlegging av dagligdagse gjøremål 
 • Bistand i etablering av bolig 
 • Bistand til ivaretagelse av familie og nettverk 
 • Bruk av velferdsteknologiske løsninger (trygghetsalarms, annen teknologi) 
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak, habilitering- og rehabilitering 
 • Forebygge risikoadferd

Hvem kan få praktisk bistand opplæring?

 • Tjenesten kan innvilges til personer som er avhengig av opplæring for å få økt mestring av dagliglivetsgjøremål, fremfor ordinær praktisk bistand.
 • Personen må delta, eller til en viss grad kunne antas ha nytte av å delta i det aktuelle gjøremålet selv. 
 • Personen bør være motivert for å delta.
 • Habilitering- og rehabiliteringspotensialet skal vurderes.

Tjenester tildeles etter behov og i samråd med den som søker.