Dette er en forferdelig tragisk sak for alle berørte, og kommunen er sterkt preget av det som har skjedd.

Kommunens kriseledelse er satt og er kjent med de opplysningene som Politiet har gått ut med.

Det er Politiet som skal finne ut av hva som har skjedd i saken. Vi forholder oss til politiets videre håndtering av saken. Eventuelle henvendelser om selve hendelsesforløpet er det politiet som kan besvare.

Kommunens oppgave nå er å gi informasjon og støtte til berørte personer i kommunen. Kommunens kriseteam arbeider med dette.

Søsken til det døde barnet ivaretas på best mulig vis innenfor trygge rammer. Det er barnevernet i Midtre Namdal Samkommune som håndterer dette og følger opp barna inntil videre. Eventuelle henvendelser om oppfølgingen av berørte barn i saken rettes til barnevernet i Midtre Namdal Samkommune.

Eventuelle henvendelser til Overhalla kommune kan rettes til ordfører Per Olav Tyldum (tlf. 48226334) eller rådmann Trond Stenvik (tlf. 97140392).

                                                                                                                                                           

Per Olav Tyldum                                             Trond Stenvik

Ordfører                                                            Rådmann