Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. april 2021 kl. 13:56

Koronasituasjonen i Overhalla - samleside

Les mer...

Prosjekter

Digitalisering i helse og omsorg

Ved å bruke digitale løsninger og teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Sky Pixabay

Bo på Skage - nye boligtomter

Skageåsen III trinn 4 er det siste byggetrinnet i Skageåsen. Det nyregulerte området er tilpasset nye trender og har store tomter med fin utsikt og beliggenhet.
Området ligger sentralt til – med gode forbindelser til både skole og barnehage, samt gode forbindelser til Namsos og kommunesenteret i Overhalla.

Nytt tomtefelt i Skageåsen

Stedsutvikling

Vi ønsker å øke verdiskapingen og næringsutviklingen for at Overhalla skal bli attraktiv for nye innbyggere og virksomheter. Stedsutviklingen består av prosesser og tiltak som påvirker attraktiviteten og veksten til et sted. Det dreier seg om sentrumsopprusting, etablering av møteplasser, fysisk utforming av offentlige rom, oppmerking av turstier, festivaler og kulturelle hendelser og tilrettelegging for næringsetablering. 

Illustrasjonsbilde stedsutvikling. Foto: Pixabay

Sykkelkommune nr. 1!

Her kan du se hvilke prosjekter vi driver med innenfor sykkelsatsinga og folkehelse.

Sykkel3

Overhalla-TV

Som en del av vårt kommunikasjonsarbeid har vi startet et TV-prosjekt som skal erstatte det mer tradisjonelle "bygdebladet". Vi håper du liker konseptet og at du fortsetter å følge med på Overhalla-TV fremover. Her finner du tidligere episoder.

Logo Overhalla-TV

Skoleutbygging på OBUS

I desember 2012 fattet kommunestyret vedtak om bygging av ny barneskole. Denne skulle planlegges slik at skole, kulturskole og bibliotek kom i samme bygg. Vedtaket sa at skolen skulle bygges i passivhusstandard. Her legger vi alle aktuelle nyheter om denne saken.

Følg byggeprosessen på Facebook!

Obus_ferdig

Rusforebyggende arbeid

Overhalla kommune har sett behovet for en økt satsning på forebygging av rusavhengighet, samt bedre koordinerte tjenester.

Hjerte i hekk

Lokalsamfunn med MOT-avtale i Overhalla!

MOT har livet til ungdom i sentrum. MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot – MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei.

Mot - vis mot - ta egne valg

Økoløft i kommuner

Overhalla kommune deltok fram til 2010 i et prosjekt som skulle øke forbruk og produksjon av økologisk mat.

1