Generelt bør man vurdere om større sammenkomster og arrangementer strengt tatt er nødvendig å gjennomføre nå. Det er du som arrangør eller vert som er ansvarlig for å vurdere risiko og nødvendige smitteverntiltak når du planlegger å samle en større gruppe personer. Da må du sette deg inn i de retningslinjer og råd som gjelder.

Det er fortsatt begrensninger på hvor mange som kan samles. Det viktigste du som arrangør eller vert må tenke på er at det fortsatt må være en meter avstand mellom gjestene.


De tre overordnede rådene for å unngå smitte gjelder også for arrangementer:

  • Hold deg hjemme og unngå å få besøk dersom du er syk.
  • Hold minst en meter avstand til andre (unntatt de du bor sammen med til vanlig).
  • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask eller benytt håndsprit.


Hvor mange kan samles til arrangementer, sammenkomster og feiringer?


Private sammenkomster

I private hjem, hager eller hytter er det ikke anbefalt å samle flere enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmene. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Regjeringen åpner for at man kan invitere 10 gjester inntil 2 ganger i løpet av julen, romjulen og nyttår.  Regler for avstand gjelder fortsatt mellom personer som ikke bor i samme husstand.

Generelle regler ved sosiale sammenkomster:

  • Det bør være minst én meter mellom gjestene. Dette gjelder ikke for dem som tilhører samme husstand.
  • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
  • Alle som er til stede må være friske.
  • Ikke inviter flere enn du har god plass til.
  • Ha oversikt over hvem som er på stedet til enhver tid.
  • Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

Det anbefales at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn i samme kohort unntas fra avstandskravet på arrangementer (les mer her).

Private arrangementer som arrangeres på offentlig sted har en grense på 20 personer, og her gjelder også de generelle reglene for avstand og håndvask/håndsprit. Eksempel på slike arrangementer er bryllup, konfirmasjon osv.

Her kan du lese mer om de rådene myndighetene har til sammenkomster og arrangementer.


Offentlige arrangementer innendørs

Arrangementer på offentlige steder forutsetter at det er en ansvarlig arrangør. Da kan det være opptil 50 personer samlet uten fastmonterte seter, og 200 personer samlet med fastmonterte seter. Man må overholde kravet om minst en meter avstand. Arrangøren må ha oversikt over hvem som er til stede, i tilfelle det blir behov for smittesporing.

Her kan du lese mer om de rådene myndighetene har til sammenkomster og arrangementer.


Har du spørsmål angående arrangementer?

Send oss en henvendelse via dette skjemaet - vi svarer så snart vi har mulighet.