Om barnehagen

Vårt motto i det daglige arbeidet er: «slik du vil at andre skal være mot deg, skal du være mot andre» Her har vi mange barn og gode muligheter for å finne gode venner.

Vi har ansatte som legger til rette for en trygg og god barnehagehverdag for enkeltbarnet og barnegruppa.

Vi har et stort utelekeområde samt at vi benytter oss mye av naturen utenfor barnehagen. Grillhus rett bak barnehagen, Gapahuk ca 50 meter og en Lavvo ca 400 meter unna, så her er det mulig for alle å gå på tur. 

Vår personalgruppe har god kompetanse innen trygghetssirkelen, fysisk fostring, sansemotorikk, barns språkutvikling, tegn til tale, leik, musikk, sang, forming, drama, snekring, spesialpedagogikk, inkluderende barnehagemiljø.

 

Kontaktpersoner

Assisterende styrer:    
Sølvi Forseth
Telefon: 995 94 079
E-post
Koordinator spes. ped.:
Elisabet Reitan
Mobil: 991 68 743
 
Logoped (felles)
Aina Hammer
Mobil: 977 89 697
 

Mobilnummer til avdelingene i barnehagen

Grønngruppa 415 36 563
Gulgruppa 415 36 564
Rødgruppa 415 36 559
Blågruppe 1 958 68 407
Blågruppe 2 415 36 561
Kvitgruppa 415 36 562