Miljøtilskuddene er delt inn i seks temaer

  • Kulturlandskap
  • Biologisk mangfold
  • Kulturminner og kulturmiljøer
  • Avrenning til vann
  • Utslipp til luft
  • Plantevern

Mer informasjon om de ulike temaene finner du her: Regionalt miljøtilskudd | Statsforvalteren i Trøndelag

Hvem kan søke?

Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd.

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema finner du her: Altinn - Søknad om regionalt miljøtilskudd

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. oktober.