Målet er best mulig selvstendighet og deltakelse. Det er kommunens ansvar å sikre at pasienter og brukere får tjenester på riktig nivå.
 
”Rehabilitering” er en samlebenevnelse for alle voksne med funksjonsproblemer. Begrepet ”habilitering” reserveres barn og unge med funksjonshemming som er medfødt eller ervervet. Dette inkluderer også personer i alle aldre med psykisk utviklingshemming.
Begrepet ”ReHabilitering” er i økende grad brukt som et overordnet begrep for all habilitering- og rehabiliteringsvirksomhet.


Tilbud


Kontakt oss