Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Renovasjon og avfall

Behandlingen av avfall kan gi utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre helse- og miljøfarlige stoffer. For å unngå at miljøgifter havner i naturen, er det viktig at avfall tas hånd om på en forsvarlig måte.

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) er et interkommunalt selskap som eies av 12 kommuner. MNA utfører renovasjon i eierkommunene og behandler avfall fra husstander og bedrifter.