Eventuelle innspill til planen må sendes inn til Siri Hongseth, enhetsleder kultur & samfunn, innen 1.08.2023. Høringer sendes til postmottak@overhalla.kommune.no

Kulturminneplanen finner du på lenken under eller tilgjengelig som fysisk eksemplar hos Overhalla kommunes servicekontor og på Horisonten Bibliotek & kultursenter. 

Overhalla kommunes kulturminneplan 2023 - 2030 mai.pdf