Formannskapets forslag ligger med dette ut til offentlig gjennomsyn fram til kommunestyrets behandling 19. juni. Dokumentene kan også leses på Servicesenteret, 1. etg. på kommunehuset.

Formannskapets forslag til vedtak, særutskrift av F-sak 47/18 og revidert økonomiplan 2018-2021