Formanskapets forslag ligger med dette ut til offentlig gjennomsyn fram til kommunestyrets behandling 16. juni. Dokumentet kan også leses på kommunehuset v/Servicesenteret, 1.etg.

Formannskapets forslag til vedtak: Særutskrift av F-sak 43/21
Opprinnelig plan:Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024