Formanskapets forslag ligger med dette ut til offentlig gjennomsyn fram til kommunestyrets behandling 15. juni. Dokumentet kan også leses på kommunehuset v/Servicesenteret, 1.etg.

Formannskapets forslag til vedtak: Særutskrift av F-sak 43/22
Revidert økonomiplan for 2022-2026