Følgende røyke- og snusbestemmelser gjelder for Overhalla kommune

 1. Av hensyn til medarbeidernes helse og kommunens tjenestemottakere er Overhalla kommune som arbeidsplass røykfri.
  Det er ikke anledning å røyke i og rundt kommunale lokaler med tilhørende tomtearealer eller i den kommunale bil-/maskinpark for øvrig.
   
 2. Når det gjelder langtidsopphold i institusjon er røyking tillatt i den utstrekning dette følger av veiledning/regler fra Helse- og sosialdept.
   
 3. Ansatte har i arbeidstida ikke anledning til å bruke snus og lignende tobakksprodukter når de omgås brukerne.

Bakgrunnen for dette vedtaket er

 • Begrensning og reduksjon av røyking har fått økende oppmerksomhet i folkehelsearbeidet i de senere år
 • Det er en kjent sak at røyking medfører fare for alvorlige sykdommer – som bl.a. kan forkorte livet med mange år. Også bruk av snus er helseskadelig og kan medføre alvorlige sykdommer.
 • Bruk av snus er et økende fenomen.
 • Røykeloven ble for noen år siden endret slik at det ikke lenger er tillatt å røyke på offentlige kontorer m.v.
 • I kjølvannet av dette har flere kommuner vedtatt at kommunen som arbeidsplass skal være røykfri

Formålet med en røyke- og snusfri kommune er blant annet

 • Medarbeidere og tjenestemottakere skal slippe å bli utsatt for røyk/ røyklukt
 • Helsefremmende for den enkelte medarbeider
 • Kommunen ønsker å være et godt eksempel for omgivelsene når det gjelder røyking og snusbruk
 • Ansatte som gode rollemodeller, spesielt for barn/unge, i forhold til røyking og snusbruk

Se saksframlegg (vurdering etc.) - bestemmelser for bruk av røyk og snus i Overhalla kommune.