Kontakt oss

Rus- og psykisk helsetjeneste
Helsestasjon
Legetjeneste 


Hva kan vi bistå med?

  • Individuelle støttesamtaler på kontoret
  • Hjemmebesøk/familiesamtaler
  • Individuell oppfølging etter behov, for eksempel hjelp til å komme i kontakt med andre tjenester i kommunen
  • Hjelp til sorgbearbeiding
  • Hjelp til å mestre livskriser
  • Oppfølging i forhold til kroniske psykiatriske lidelser
  • Tett samarbeid med dagsenteret, drevet av Mental Helse Overhalla