Samhandlingsreformen sier at kommuner og helseforetak sammen skal: - bidra til gode og likeverdige helsetjenester - bidra til trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. Tjenestene skal ha god kvalitet, ha høy pasientsikkerhet, kort ventetid og være mest mulig tilpasset den enkelte bruker. En medisinsk vurdering ligger til grunn for om pasienten skal behandles på sykehus eller i sin hjemkommune.

 


Hva betyr samhandlingsreformen for folk flest?

  • Lettere å få helsehjelp lokalt
  • Folk skal få bistand til koordinering av behandling og oppfølging
  • Tilbudet i kommunen vil bli bredere
  • Oppfølging av personer med kroniske lidelser vil bli bedre
  • Det vil bli flere tilbud for de som ønsker hjelp til å legge om levevaner som kan føre til sykdom, for eksempel å endre kosthold, komme i gang med fysisk aktivitet eller stumpe røyken
  • Innbyggerne vil også merke mer fokus på helsefremmende arbeid i nærmiljøet  
     

Samhandlingsreformen i Overhalla:


Aktuelt:

Statistikk medfinansiering 2012