Om tjenestene
Besøk samkommunens egne nettsider for mer informasjon.

 

Midtre_Namdal_samkommune-logo.png


Samkommunen som er egen juridisk enhet, organiserer interkommunale tjenester og ordninger for de 4 kommunene. Midtre Namdal samkommune er det andre samkommuneforsøket i Norge.