Hva er kravene for at du kan slå sammen to eiendommer?

Hvis du vil slå sammen to eller flere eiendommer, må du ta kontakt med kommunen. Før du gjør det, bør du undersøke i grunnboken at det er tinglyst samme eier på eiendommene. Det må være samme personer med lik eierbrøk som har hjemmel til eiendommene som skal slås sammen. Du må også se om det er tinglyst noen heftelser, som kanskje må slettes eller vike prioritet. Du kan se grunnboksbladet til eiendommen her.

Krav om sammenslåing sendes til kommunen

Når eiendommene er klare til å slås sammen, må du fylle ut et skjema som heter "Krav om sammenslåing" og sende det til kommunen. Kommunen svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet. Kommunen slår eiendommene sammen i matrikkelen. Deretter sender kommunen melding for tinglysing.