Elevene gis innføring i elementær sangteknikk (pust, støtte, tekstuttale og vokalplassering).

Det legges vekt på et allsidig reportoar, og reportoaret tilpasses hver enkelt elev.