Hvordan fungerer systemet?

Systemet gir muligheter for at det kan kobles til ulike sensorer som gir beskjed til ansattes tjenestetelefon. For eksempel beboere med høy fallfare kan ha nytte av en sensor som gir beskjed om når beboeren er på tur til å stå opp fra sengen. Dette for at ansatte raskt kan bistå beboere, og med dette forhindre fall. 

Beboere som har problemer med å orientere seg, og ikke finne fram i avdeling, eller tilbake til eget rom, kan ha hjelp av en dørsensor som gir ansatte varsel om når beboeren forlater rommet. Ansatte kan da lettere bistå beboeren med å finne frem dit han ønsker.

Sensorene kan være i form av bevegelsessensorer, matter i seng eller på gulv, vindus og dørsensorer, alt etter hvilken utfordring beboeren har. 

Utgangspunktet for bruk av alle sensorer er at beboerens behov skal kartlegges, og bruk av teknologi skal være til det beste for beboeren. Beboerens samtykke til bruk av teknologien innhentes. Der beboeren mangler samtykkekompetanse, følges egne prosedyrer/ retningslinjer for bruk av teknologi ved manglende samtykkekompetanse.