Konseptet går ut på at sykehjemmet skal lage et system for å oppfylle ni Livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov. Metoden gjør det lettere for de ansatte å jobbe systematisk med å skape et meningsfullt innhold i hverdagen til beboerne. Les mer.

Ansatte synger.jpg
Markeringen startet med at alle ansatte ved sykeheimen sang.
 

Kirsten Amdal.jpg
Kirsten Amdal (beboer) holdt en rørende tale - både om sin egen og sykeheimens historie.
 

Stiftelsen og livsgledegjengen.jpg
Fv. bak: Tone Mette Flått, Trude Inderberg, Borghild Hildrum (Stiftelsen Livsglede for Eldre), Kirsten Svarliaunet, Cathrine Fuglum og Berit Mediå.
Fv. foran: Leder i Gammelstua barnehage Kine Mette Lysberg, Ida Solum Lande og skolestarterne fra Livsgledebarnehagen.
 

image5.jpg
Elever i 10. klasse på OBUS har "Innsats for andre" som valgfag. 
 

Ordfører og skolestartere.jpg
Stolt ordfører med skolestarterne på Gammelstua barnehage, som også er sertifisert som Livsgledebarnehage.

Danser.jpg
Det var mange som tok en svingom da Ellen Opdal bød opp til dans.

Gratulerer så mye til ansatte og beboere ved Livsgledesykeheimen i Overhalla!