Leder

Asle Lydersen

Mobilnummer 977 58 259
E-postadresse asle.lydersen@overhalla.kommune.no 
Postadresse Skageåsveien 4, 7860 Skage i Namdalen
Webside www.skageskolekorps.no
Mer informasjon/beskrivelse