All bruk av åpen ild som kan føre til brann er forbudt, hele året. I perioden 15.april til 15.september er det en ytterliggere presisering/innskjerping: da er det ikke tillatt å tenne bål med mindre det åpenbart ikke kan føre til brann. Man må selv vurdere når det er trygt å tenne bål. Det er den som tenner bålet som har det hele og fulle ansvaret.All bruk av åpen ild som kan føre til brann er forbudt, hele året. I perioden 15.april til 15.september er det en ytterliggere presisering/innskjerping: da er det ikke tillatt å tenne bål med mindre det åpenbart ikke kan føre til brann. Man må selv vurdere når det er trygt å tenne bål. Det er den som tenner bålet som har det hele og fulle ansvaret.

Se informasjonsvideo fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Brannsjefen