Søknadsfrist for neste skoleår er 15. april.


Kontakt oss

OBUS (Overhalla barne- og ungdomsskole)
Hunn skole


Søke om SFO?

Påmeldingsskjema SFO
Informasjon om skoleskyss
Betalingssatser oppvekst
Søknad om redusert betaling/friplass
Overhalla kommune har et begrenset sommertilbud de første par ukene av sommerferien. Tilbudet forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte, og har i de siste årene vært gjennomført enten på Hunn skole eller på OBUS.


Nyttige lenker

Generell info om SFO