Søknadsfrist for neste skoleår er 15. april.

Informasjon om sommertilbud i SFO 2019 (påmeldingsfrist 1. mai).


Kontakt oss
OBUS (Overhalla barne- og ungdomsskole)
Hunn skole


Søke om SFO?
Påmeldingsskjema SFO
Informasjon om skoleskyss
Betalingssatser oppvekst
Søknad om redusert betaling/friplass
Overhalla kommune har et begrenset sommertilbud de første par ukene av sommerferien. Tilbudet forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte, og har i de siste årene vært gjennomført enten på Hunn skole eller på OBUS.
 

Nyttige lenker
Generell info om SFO