Hva gjør vi?

Helsestasjonens mål er sammen med foreldrene å fremme barnets helse, trygghet og utvikling. 

 • Vi er et lavterskeltilbud 
 • Vi har direkte oppfølging til barn og foreldre 
 • Vi tilbyr familiesamtaler 
 • Vi kan bidra med å hjelpe til å finne fram i hjelpeapparatet 
 • Vi kan koordinere ulike tjenester​ 

Klikk på fanene under for å se hvilken oppfølging det er på det enkelte klassetrinn:

1. trinn

 • Helsesamtale med helsesykepleier 
 • Somatisk undersøkelse med lege 
 • Deltagelse på foreldremøte 
 • Tilbud om samtale og underlivsundersøkelse mtp. Kjønnslemlestelse 

3. trinn

 • Måling av høyde/vekt 
 • Oppfølging individuelt eller i grupper 

5. trinn

Tilbud om underlivsundersøkelse til jenter fra kulturer der omskjæring er vanlig.

6. trinn

 • Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder ( MMR)

Informasjonsfilm til elever på 6. trinn om vaksinen

 

8. trinn

Individuell helsesamtale og høyde/vektmåling

 • Tilbud om underlivsundersøkelse til jenter fra kulturer der omskjæring er vanlig.
 • Oppfølging ved behov
 • Deltakelse på foreldremøte

10. trinn

Vaksine mot difteri, stivkrampe og poliomyelitt

Tilbyes ved behov

Skolehelsetjenesten skal samarbeide med skolen og bidra med undervisning ved behov. Vi jobber på system, gruppe og individuelt nivå.  Vi kan bistå i undervisning om helsefremmende og forebyggende arbeid.

 • Åpen dør for alle klassetrinn
 • Individuell oppfølging
 • Ulike grupper på bakgrunn av behov
 • Psykologisk førstehjelp
 • Pubertetsundervisning
 • Seksualitetsundervisning
 • PIS-gruppe (skilsmissegruppe)
 • Utfordringer på klassetrinnet
 • Koordinere ansvarsgrupper
 • Deltakelse på tverrfaglig innsatsteam. Her kan du lese mer om tverrfaglig innsatsteam
 • Overganger (barneskole, ungdomsskole og videregående skole)