• øve opp god stikketeknikk
  • øve opp god puls
  • lære noter og andre musikalske begrep
  • samspill i ulik grad
  • delta på konserter i kulturskolens regi