Skage: Frivilligsentralen mandager i partallsuker kl. 11.00 - 13.00

Ranem: Flerbrukshuset onsdager i oddetallsuker kl. 11.00 - 13.00

Øysletta: Grendakafé på grendehuset hver fredag kl. 11.00 - 13.00

 

Velkommen!