Slik søker du:

  1. Gå inn på nettsiden www.vigilo.no 
  2. Velg "Overhalla kommune"
  3. Logg på med ID-porten
  4. Velg "foreldreportalen"
  5. Velg "søknad om redusert betaling" i menyen

Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut barnehageåret eller SFO-året (skoleåret). Ved overgang til nytt barnehageår eller nytt skoleår må du søke på nytt. Dersom inntekten i familien blir endret i løpet av året, må du gi beskjed. Du må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten. 
NB! Du må søke om redusert betaling for barn i barnehage og SFO hver for seg.

Her er reglene for ordningen: