Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søknad om kulturmidler 2021

Om tildeling av kulturmidler i Overhalla kommune:

Frivillige lag og foreninger som driver aktivt kulturarbeid, utgjør en av Overhalla kommunes viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske mål. For den enkelte overhalling gir frivilligheten rom for utvikling og utfoldelse, ut fra den enkeltes interesser, evner, forutsetninger og kreativitet, noe som har stor betydning i et folkehelseperspektiv. Frivillige lag og foreninger representerer et vell av møtearenaer og fellesskap, og har derfor særdeles stor betydning med tanke på å skape tillit og gode relasjoner mellom mennesker, noe som er forutsetningen for et godt og inkluderende lokalsamfunn.

Mer informasjon om kulturmidler og kontaktperson.

Vi trenger følgende opplysninger for å behandle din søknad:
Gateadresse, postnummer, poststed.
Før inn beløpet du ønsker å søke om.