Søknad om spillemidler leveres elektronisk på Anleggsregister.no - https://www.anleggsregisteret.no/

Alle må ha organisasjonsnummer og innlogging må gjøres med elektronisk ID

Nye søknader, gjentatte søknader-delvis innvilget og fornyet søknad-godkjent, men ikke innvilget leveres her.

Her finnes også informasjon om bestemmelser og krav til søknaden for at den skal bli godkjent.

Kontaktperson Overhalla kommune: Annbjørg Eidheim

e-post: annbjorg.eidheim@overhalla.kommune.no

Tlf: 41536527

Anleggsplan for idrett- friluftsliv og kulturbygg (DOC) (PDF)