Barnehage
Frist for søknader på barnehageplass i Overhalla kommune er 1. mars 2018. For barn som allerede har plass i barnehage i Overhalla, må det søkes på nytt hvis det er ønskelig med endret plasstype, eller ved ønske om overflytting til annen barnehage. Barn som fyller ett år i løpet av august har rett på plass innen utgangen av august og barn født i september, oktober eller november har rett på plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Retten gjelder hvis det søkes om plass i hovedopptaket, der ønsket oppstartdato legges inn.
NB! De som tidligere har sendt søknad men ikke har fått tildelt plass, trenger ikke å søke på nytt hvis søknaden opprettholdes. Elektronisk søknadsskjema for alle barnehager (også Gammelstua – privat barnehage) er lagt ut her. Barnehagene tilbyr følgende plasstyper: 50 %, 60 %, 80 % og helplass.

Skolefritidsordning
Frist for å søke på skolefritidsordningene er 15. mars 2018. Disse typer plasser tilbys i skolefritidsordningen: 1-10 timer, 11-19 timer og 20 timer eller mer. Det må søkes om plass for hvert skoleår. Elektronisk søknadsskjema finner du her.

Kulturskolen
Overhalla kulturskole har søknadsfrist 10. april 2018. Informasjon om tilbud og søknadsskjema blir lagt ut her 16. februar.