Vi søker livsglede-medarbeidere ved:

  • Overhalla sykeheim
  • Ranemsletta barnehage
  • Skage barnehage
  • Bo- og miljøtjenesten
     

Har du spørsmål?
Kontakt Bjørnar Grande på 909 63 341 eller bjornar.grande@overhalla.kommune.no.

Søknad:
Send oss elektronisk søknad innen 19. mai 2019.
Dette tiltaket gjelder for ungdommer som er fast bosatt i Overhalla, og som ikke har annet lønnet arbeid.