Du kan:

  • Jobbe med barn i barnehagene i kommunen
  • Jobbe med eldre mennesker på Overhalla sykeheim  
  • Bistå tekniske tjenester med renhold og vedlikehold av bygg på ulike plasser rundt om i kommunen
  • Være livsgledeambassadør hos Bo- og miljøtjenesten
  • Jobbe som turistvert på Haugum mølle
  • Plukke jordbær
  • Jobbe med barn på sommerskole (se egen utlysning på kommunens hjemmeside)

 

For å søke må du sende en e-post til undertegnede. Du må opplyse om hvilke uker du har anledning til å jobbe. Oppgi gjerne dine interesser og hva du ønsker å jobbe med.

 

Varigheten på arbeidet vil være 2-3 uker. 
 

NB! For å søke på jobbene må du ha fylt 15 før 1. juni i år.

Ved noen av arbeidsplassene vil det kreves politiattest.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover og regelverk. 

Søknadsfrist 20.05.21

Nærmere opplysninger om stillingene, og søknader sendes til prosjektleder i Ung i Overhalla:

Gjermund Rye

Gjermund.rye@overhalla.kommune.no

99 22 84 45