• 2 aktivitetsledere Basen: uke 25, 26, 31 og 32. Søkere må være fylt 18 år.
  • 4 turistverter Haugum mølle: uke 27, 28, 29 og 30. Selvstendig jobb – søkere må være fylt 18 år.  
  • 2 barnehageassistenter Skage barnehage: uke 26, 27 og 31,32. Søkere kan være 15 - 18 år.
  • 2 barnehageassistenter Ranemsletta barnehage: uke 26,27 og 27, 28. Søkere kan være 15 - 18 år.

Skriv en jobbsøknad der du sier litt om deg selv, alder, hvilken jobb du kan tenke deg, om du har arbeidserfaring fra tidligere og hvilke uker du kan jobbe. (Sjekk ukenummer på hver jobb).  

Politiattest må fremvises ved tiltredelse.

Søknad merkes sommerjobb 2022 og sendes søknad til postmottak@overhalla.kommune.no innen 15.mai 2022 😊

Har du spørsmål angående sommerjobbsøknad, ring 480 54 789.