Om spillemidler

Spillemidler er overskudd fra pengespillene til Norsk Tipping AS. Målet med tilskuddet er å skape mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Kulturdepartementet fastsetter reglene for hvordan overskuddet skal fordeles, mens kommunen mottar og behandler søknadene.

Du kan søke tilskudd til:

 • nybygg av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg 
 • rehabilitering av idretts-, frilufts- eller nærmiljøanlegg

Hvilken målgruppe tilhører du?

Du kan søke tilskudd til idrettsanlegg om du er:

 • idrettslag eller del av idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund eller Samenes Idrettsforbund,
 • studentsamskipnad
 • sammenslutning organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforeningen, Norges Bilsportforbund eller Det frivillige Skyttervesen, eller
 • kommune eller fylkeskommune

Du kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg om du er:

 • borettslag
 •  velforening

Du kan søke tilskudd til friluftsanlegg om du er:

 • sammenslutning organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd eller Norsk Friluftsliv

Du kan søke tilskudd om anlegg for reinkappkjøring og lassokasting om du er:

 • sammenslutning organisert under Samisk Reinkappkjørerforbund, eller
 • representant for Samisk Reinkappkjørerforbund

Vilkår for tilskudd

Du må oppfylle noen sentrale vilkår som fremgår av Anleggsregisteret.no, blant annet:

 • Anlegget må være med i en vedtatt kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
 • Anlegget må holde åpent for allmenn bruk i 30 år for ordinære anlegg og i 10 år ved nærmiljøanlegg, etter ferdigstillelse.
 • Et eventuelt overskudd skal brukes til idrettslige formål.
 • Din organisasjon må gi innspill til kommunens og fylkeskommunens planer for idrett og fysisk aktivitet.

Dersom du representerer et aksjeselskap, stiftelse, samvirkeforetak, kommunalt foretak eller lignende, må du først søke Kulturdepartementet om forhåndsgodkjenning av vedtektene dine før du kan søke om tilskudd.

Søknad

Trøndelag fylkeskommunes sjekkliste for anlegg

Du søker elektronisk på fastsatt skjema. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av det planlagte byggearbeidet, oppstartdato, totalkostnad og finansieringsplan. 

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

 • forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave for anlegget
 • detaljert kostnadsoverslag
 • dokumentasjon på de ulike deler av finansieringsplanen
 • plan for drift av anlegget
 • kopi av bekreftet grunnbokutskrift eller kopi av tinglyst feste-/leieavtale