For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må, må du stå i manntallet.

Hvis du har flyttet til annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregistret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i kommunen du flyttet fra.
Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme hos oss og vi sender stemmegivningen til riktig kommune.
 

Du kan se om du står i manntallet på følgende steder:

1. Spar Skage for Skage krets
2. Administrasjonsbygget v/Servicesenteret for Ranem/Skogmo krets og for Øysletta krets
I tillegg er manntallet for hele kommunen (hovedmanntall) lagt ut på Administrasjonsbygget v/Servicesenteret.

Manntallet ligger ut til og med valgdagen 9. september.

Hvis du oppdager feil, ber vi deg om å underrette valgstyret så snart som mulig slik at vi får registrert rettinger.

Dette kan du gjøre ved å sende brev til Valgstyret i Overhalla, Svalivegen 2, 7863 Overhalla eller til postmottak@overhalla.kommune.no.


Utlegging av Sametingets manntall:

I hht. forskrift om valg til Sametinget §4, 2. ledd skal Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig gjennomsyn.
Manntallet er lagt ut på Administrasjonsbygget v/Servicesenteret.
Krav om retting og oppdatering skal sendes Sametinget, Àvjovàrgeaidnu 50, 9730 Kàràsjohka-Karasjok, e-post: sametinget@samediggi.no. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Valgstyret