Manntallet legges ut til ettersyn på følgende steder:

• Spar Skage for Skage krets
• Kommunehuset, 1. etg. for:

   - Ranem/Skogmo krets og Øysletta krets
   - Manntallet for hele kommunen (hovedmanntall)
   - Sametingets valgmanntall
 
Hvis du har flyttet til Overhalla og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført. 
Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet.

Klage over feil i manntallet sendes:
Valgstyret i Overhalla, Svalivegen 2, 7863 Overhalla eller til: postmottak@overhalla.kommune.no (merk:valgstyret)

Klage over feil i sametingets valgmanntall sendes:
Sametinget, Postboks 3, 9735 Karasjok 

Les mere om valget på kommunens nettside og på valg.no.