Overhalla kommune kan tilby startlån til kjøp av bolig, bli boende i boligen eller bygge bolig. Startlånet gis som topp- eller fullfinansiering, avhengig av formål og totalkostnad.

Overhalla kommune tilbyr også tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av egen bolig. Tilskuddet gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene lån eller fullt lån. Ordningen er sterkt behovsprøvd.

Henvendelse teknisk avdeling

41 53 65 27