Om startlån

Skal du kjøpe bolig, men får ikke nok lån i banken til å finansiere kjøpet, kan du søke kommunen om startlån.

Du kan få startlån av kommunen for hele kjøpesummen eller som tilleggslån der lån i banken ikke er nok.

Du kan også få startlån for blant annet å: 

  • refinansiere dyrt lån slik at du kan bli boende i nåværende bolig
  • utbedre eller tilpasse nåværende bolig
  • bygge ny bolig

Er det barn i husstanden, eller sosiale eller helsemessige utfordringer, tar kommunen hensyn til dette i sin vurdering.

Se mer informasjon om ordningen og søknad på Husbanken.no

Om boligtilskudd

Kommunen kan tilby tilskudd til å kjøpe bolig der startlån alene ikke strekker til.

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, og behov for å bygge om boligen? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Finansieringen kan bestå av startlån og/eller tilskudd.

Du kan også søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført av for eksempel arkitekt i forkant av en eventuell ombygging.

Se mer informasjon om ordningen og søknad på Husbanken.no