Støtteordningen(-e) har eksistert siden 2019, og fra og med 2023 ble ordningen utvidet til også å gjelde for innkjøp av musikk- og annet kunst og kulturutstyr. 

Nytt ble det og at fylkeskommunen nå dekker inntil halvparten av etablerings- / investeringsbudsjettet og ikke inntil 1/3 som tidligere.

Maksimalt søknadsbeløp til etablering av en utstyrssentral er kr. 100 000,- og kr. 60 000,- dersom det dreier seg om oppgradering av utstyr til en sentral. 

Formålet med støtteordningen er å: 

- bidra og motivere til at det etableres og oppgraderes flere utstyrssentraler rundt i Trøndelag slik at sports-, frilufts-, musikk- og annet kunst- og kulturutstyr blir tilgjengelig i flere nærmiljø enn i dag. 

- bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende og kulturelle aktiviteter uavhengig av alder og sosioøkonomisk status. 

Søkere som har oppnådd maksimalt tildelingsbeløp gjennom ordningen i løpet av de to siste søknadsrundene (i 2022 eller 2023), er ikke tilskuddsberettiget i år. 

Elektronisk søknadsskjema finnes på Trøndelag Fylkeskommune, samt via denne lenken: Søknad om støtte til etablering og oppgradering av utstyrssentraler 2023 – 2025 

Søknadsfrist: 1. september