Fra og med 2023 er ordningen utvidet til også å gjelde for innkjøp av musikk og
annet kunst og kulturutstyr.

Nytt er det og at fylkeskommunen nå dekker inntil
halvparten av etablerings- / investeringsbudsjettet og ikke inntil 1/3 som tidligere.


Maksimalt søknadsbeløp til etablering av en utstyrssentral er kr. 100 000,- og
kr. 60 000,- dersom det dreier seg om oppgradering av utstyr til en sentral.


Formålet med støtteordningen er å

  • bidra og motivere til at det etableres og oppgraderes flere utstyrssentraler rundt i Trøndelag slik at sports-, frilufts-, musikk- og annet kunst- og kulturutstyr blir tilgjengelig i flere nærmiljø enn i dag.
  • bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende og kulturelle aktiviteter uavhengig av alder og sosioøkonomisk status.

Se vedlagte retningslinjer for mer detaljer om ordningen.

Besøk gjerne fylkeskommunens hjemmeside hvor det finnes mer informasjon om støtteordningen.

Elektronisk søknadsskjema finnes på hjemmesiden, samt via denne lenken:

Søknad om støtte til etablering og oppgradering av utstyrssentraler 2023 – 2025


Årlig søknadsfrist er 1. september.