Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt kan besøke deg hjemme, gå tur, bli med deg på biblioteket, kafébesøk, kino eller lignende. Ordningen er fleksibel og det er dine ønsker, behov og forutsetninger som avgjør hvor du og støttekontakten møtes og hva dere gjør sammen.

Tjenesten kan organiseres på tre måter:

 • individuell støttekontakt
 • deltakelse i en aktivitetsgruppe 
 • individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Hvem kan få en støttekontakt?

Barn, ungdom, voksne og familier som har behov for ekstra støtte på grunn av: 

 • funksjonshemming
 • alder
 • sosiale utfordringer

Det er dine behov og eventuelt din families behov som er avgjørende ved tildeling av støttekontakt.

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller evntuelt andre tjenester.

Ønsker du å bli støttekontakt?

Vi har behov for flere støttekontakter / fritidskontakter til både barn og voksne. Dersom du har tid og overskudd til å bidra for en eller flere personer med behov for bistand i det daglige liv er du en velkommen ressurs for oss.

Jobben består i å være hjelper, medmenneske og/eller støtteperson for et annet menneske som av ulike grunner har behov for en slik tjeneste. Dette betyr i praksis sosialt samvær og fritidsaktiviteter etter behov.

Tidsomfanget er varierende og avtales nærmere mellom partene.

Det er stor forskjell fra person til person blant de som trenger en støttekontakt eller fritidskontakt, hvilket betyr at vi også trenger støttekontakter med forskjellige kvaliteter.

Vi ønsker

 • at du er glad i og interessert i å omgås mennesker
 • at du har initiativ og evne til å motivere til aktivitet
 • at du er pålitelig og stiller opp som avtalt
 • at du har fylt 18 år
 • at du har førerkort og tilgang til bil

Ta kontakt med oss for mer informasjon.