Vi forbereder oss til å kunne ta i mot din stemme på valgdagen! Du som trenger det eller ønsker det, kan stemme før valgdagen.

Når kan du stemme?

Fra 1. juli til 9. august kan du etter avtale stemme på kommunehuset, 1. etasje, såkalt tidligstemming.
Kontakt oss på tlf. 74 28 00 00 og spør etter Servicesenteret eller send oss e-post: postmottak@overhalla.kommune.no.

Tidligstemming:

Ordningen gjelder for alle som oppholder seg innenriks (unntatt på Svalbard og Jan Mayen), men er ment som en ordning for de som ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Det kreves imidlertid ikke at velgeren må dokumentere at han eller hun ikke har anledning til å forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

Fra 10. august til 10. september kan du avgi din forhåndsstemme på kommunehuset, 1. etasje mellom kl. 08.30 - 15.00.

Husk legitimasjon!

Les vår informasjon til deg om Stortings- og sametingsvalget 2021