Styrevervregisteret (opprettet av KS - Kommunenes Sentralforbund) skal gi publikum innsyn i hvilke roller de enkelte folkevalgte og administrative ledere i kommunen har. I tråd med lovgivningen om personvern er registrering i registeret frivillig. Kommunestyret i Overhalla har gjennom vedtak oppfordret alle folkevalgte og ledere å registrere sine verv.

Se styrevervregisteret her!