Hva er styrevervregisteret?

Styrevervregisteret (opprettet av KS - Kommunenes Sentralforbund) skal gi publikum innsyn i hvilke roller de enkelte folkevalgte og administrative ledere i kommunen har. I tråd med lovgivningen om personvern er registrering i registeret frivillig. Kommunestyret i Overhalla har gjennom vedtak oppfordret alle folkevalgte og ledere å registrere sine verv.

Det innhentes automatisk opplysninger om den enkelte folkevalgte eller leder i alle kommuner og fylker - fra Kommuneregisteret, fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. I tillegg kan personen selv legge inn relevant informasjon om andre roller, verv eller interesser.