Sentralt er at det skal drives aktivt informasjonsarbeid for å øke bevisstheten blant innbyggerne om betydningen av Fairtrade og av å velge slike produkter i butikken. Et mål er å øke omsetningen av Fairtrademerkete produkter blant annet ved at flere slike produkter blir tilgjengelig i butikkene.


Kontakt oss

Asle Lydersen Styringsgruppens leder 977 58 259 E-post
Oddgeir Homstad Daglig leder Spar Skage 902 94 600 E-post
Lise Sætervik Daglig leder Spar Overhalla 480 23 447 E-post
Irene Vannebo Grønt flagg 416 13 933 E-post
Ann Gregersen Politiker 905 25 995 E-post
Marit Aasved Kjøkkensjef Overhalla Storkjøkken 948 45 333 E-post
Marte Grande Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 970 10 792 E-post
Julie Brucker Informasjonskonsulent 911 79 348 E-post


Aktuelle lenker
Fairtrade i Overhalla
Mer om Fairtrade-kommuner på Fairtrade.no.